08 120 815 00 info@panghus.se

Samtycke för insamling av personuppgifter för intresseanmälan till Panghus bostadsprojekt

Genom att skicka in denna intresseanmälan samtycker jag till att Panghus AB, 556740-3760, Birger Jarlsgatan 57A, 113 56 Stockholm, samlar in och behandlar de av mig lämnade personuppgifterna för intresseanmälan till Panghus bostadsprojekt.

De uppgifter som samlas in och behandlas är förnamn, efternamn, adress, mejladress, adress och eventuellt personnummer.

Panghus sparar de uppgifter du lämnar i två år från det att du skickar in din intresseanmälan.

Du har rätt att gratis efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke enligt ovan genom att meddela oss på ovanstående adress.

Mer om hur Panghus samlar in och behandlar personuppgifter finns att läsa på vår hemsida.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen?

I samband med din medverkan behöver vi samla in och behandla följande information från dig:

  • E-postadress i syfte att kontakta dig med information om bostadsprojekt enligt lämnat samtycke.
  • Förnamn och efternamn i syfte att utföra informationsutskick enligt lämnat samtycke
  • Adress, postnummer, ort och land i syfte att utföra informationsutskick enligt lämnat samtycke
  • Telefonnummer i syfte att kontakta dig för att delge information enligt lämnat samtycke

På vad grundar vi rätten att behandla dina personuppgifter?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att utföra informationsutskick enligt lämnat samtycke.

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?

De personuppgifter du lämnar till oss kommer att delas med anställda inom Panghus organisation. Dina personuppgifter kommer i övrigt inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner. Endast personal och uppdragstagare hos Panghus AB samt andra bolag i samma koncern som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ditt samtycke har tillgång till uppgifterna. Panghus AB har även vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust och obehörig åtkomst.

Vi sparar dina uppgifter i två år.

Dina rättigheter

Panghus AB, 556740-3760, Birger Jarlsgatan 57A, 113 56 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att skriva till Panghus AB och få veta vilka uppgifter som finns om dig och få sådan information utan kostnad. Du kan närsomhelst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera personuppgifter som vi inte har rätt att behandla med stöd av ovan angivet ändamål. Vi är även skyldiga att på begäran rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du är missnöjd med hur Panghus AB behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för Panghus AB:s personuppgiftsbehandling.

Om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Panghus AB på info@panghus.se eller per brev till adressen ovan.

Pin It on Pinterest