08 120 815 00 info@panghus.se

 

Integritetspolicy

För oss på Panghus är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.

Här beskriver vi hur och varför vi sparar dina uppgifter. Något vi till exempel gör när du väljer att göra en intresseanmälan för våra bostadsprojekt eller köper en bostad via oss eller av oss vald mäklarfirma.

Så här ser Panghus på GDPR,

  • Vi samlar endast in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet
  • Vi skyddar de personuppgifter vi samlar in
  • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver
  • Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.
  • Vi informerar berörda parter som som registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Panghus AB  behandlar dina personuppgifter.

Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilka typer av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den.

Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter.

Cookies

På vår hemsida panghus.se använder vi cookies för att samla in uppgifter. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies.

De uppgifter vi får via cookies sparas av tekniska skäl och för att underlätta användningen av våra tjänster. Cookies används också för att mäta trafiken på vår webbplats, för insamling av statistik och för att förbättra våra tjänster.

Personuppgiftsansvar

Panghus AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Kontaktuppgifter
Panghus AB
Birger Jarlsgatan 57A
113 56 Stockholm
E-post: info@panghus.se

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Uppgifter som vi får från dig:

1. När du skickar in en intresseanmälan, köper en bostad av Panghus AB, gör en felanmälan gällande din bostad eller deltar i en av våra tävlingar på sociala medier.

Personuppgifter
Namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, adress, postnummer, ort

Ändamålet med behandlingen
Vi samlar in de uppgifter som behövs för att du till exempel ska kunna delta i en tävling, lämna synpunkter, göra en intresseanmälan för våra bostäder , köpa en bostad, göra en felanmälan för din bostad.

Rättslig grund för behandlingen
Avtal och Samtycke

Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

2. Direktmarknadsföring

Personuppgifter
Namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, adress, postnummer, ort

Ändamål
Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra bostadsprojektprodukter  direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, sms, mms, telefon, e-post och via vår webb. Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Rättslig grund för behandlingen
Berättigat intresse

Lagringstid
Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla ändamålet

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?

Panghus AB använder olika leverantörer, underentreprenörer och samarbetsparters för byggande av våra projekt samt åtgärd av felanmälan. Detta innebär att dessa parter kan komma att behandla dina personuppgifter. Dock är dessa parter personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Dina rättigheter

Rätt till återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

 

 

 

Pin It on Pinterest