08 120 815 00 info@panghus.se

Här kan du göra en felanmälan för din bostadsrätt

AKUTA PROBLEM, det vill säga vattenläckor eller andra problem:
Kontakta lokal jour.

Såhär gör ni en felanmälan

Gå först igenom bopärmen, mer information om produkterna och funktioner finns där

 • Ett ärende per anmälan
 • Bifoga flera bilder på det ni anmäler från olika avstånd och i olika vinklar. 
 • Var tydliga i er förklaring av det ni anmäler 
 • Vitvaror från SMEG – kontakta garant.se. Fyll i SMEG – GARANTIBEVIS som ni hittar under era dokument på bostadssidan. Datumet ni skall ange är 2 år från er tillträdesdag. (Detta dokument fungerar som kvitto) 
 • Comfortzone – De första 2 åren kan ni felanmäla denna här till oss via Homemaker. Efter två år är det direkt till comfortzone.se  som ni skall vända er till. 
 • Tv, telefoni och dator – vänd dig till direkt till din bredbandsleverantör

Observera att om du gör en felanmälan under garanti- och reklamationsrättstiden, som leder till ett besök eller jourutryckning och det konstateras att det inte är ett garantiärende, blir du betalningsskyldig och du kommer att erhålla en faktura för kostnaden. Kostnaden kan variera beroende av leverantör/entreprenör samt att eventuella resekostnader kan tillkomma. Kostnaden kan variera mellan 1500-5000 kr.

Du blir betalningsskyldig när t.ex.:

 • Inget fel kan konstateras
 • Felaktigheten beror på felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll och rengöring, tex stopp i avlopp/vattenlås
 • Produkten använts till annat än vad den är till för
 • Produkten har tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar
 • Att du struntat i skötsel- och serviceanvisningar
 • Att du vanvårdat varan eller använt den på ett onormalt sätt
 • Ej garanti enligt gällande lagstiftning gäller ej heller om det har skett en olycka efter att du har fått vara

Avsyn av bostad vid tillträdet

Skador i form av repor, hack eller liknande i golv, väggar, trappa eller köksdekor som noteras vid tillträdet måste vara oss till handa omgående vid er inflyttning, på tillträdesdagen. Denna typ av felanmälningar behandlas inte i de fall de inkommer dagen efter tillträdet, detta med anledning av att det då inte går att härleda skadan.

Pin It on Pinterest