08 120 815 00 info@panghus.se

Här kan du göra en felanmälan för din bostadsrätt

AKUTA PROBLEM, det vill säga vattenläckor eller andra problem:
Kontakta lokal jour.

För övrig felanmälan, titta i din huspärm för vidare info:

  • Vitvaror från SMEG – kontakta garant.se. Se vidare i huspärm för instruktioner och artikelnummer på den vitvara som det gäller
  • Frånluftsvärmepump (FVP) – kontakta comfortzone.se och ange maskinnummer. Se i huspärm för rutin
  • Tv, telefoni och dator – vänd dig till direkt till din bredbandsleverantör

Generella frågor:
info@panghus.se

Observera att om du gör en felanmälan under garanti- och reklamationsrättstiden, som leder till ett besök eller jourutryckning och det konstateras att det inte är ett garantiärende, blir du betalningsskyldig och du kommer att erhålla en faktura för kostnaden. Kostnaden kan variera beroende av leverantör/entreprenör samt att eventuella resekostnader kan tillkomma. Kostnaden kan variera mellan 1500-5000 kr.

Du blir betalningsskyldig när t.ex.:

  • Inget fel kan konstateras
  • Felaktigheten beror på felaktig hantering, ovarsamhet eller bristande underhåll och rengöring, tex stopp i avlopp/vattenlås
  • Produkten använts till annat än vad den är till för
  • Produkten har tidigare reparerats av ej behörig personal och/eller med annat än originaldelar
  • Att du struntat i skötsel- och serviceanvisningar
  • Att du vanvårdat varan eller använt den på ett onormalt sätt
  • Ej garanti enligt gällande lagstiftning gäller ej heller om det har skett en olycka efter att du har fått varan

Pin It on Pinterest