08 120 815 00 info@panghus.se

SÅ FUNKAR DET ATT KÖPA NYTT

Jätteenkelt. Med Panghus får ni en kvalitativ bostadsrätt i ett väldesignat, prisvärt, nybyggt hus lika enkelt som ni köper ett begagnat. Vi tar hela ansvaret för byggnationen, alla kontakter med hantverkare och leverantörer, kontakt med markägare, kommun och andra berörda parter och startar upp er blivande bostadsrättsförening. Ni får ett färdigt hus till ett fast pris (och slipper dyra överraskningar) och behöver bara göra några personliga val som sätter er egen stil på husets inredning om så önskas. Medan vi fokuserar på bygget kan ni i lugn och ro planera för flytten till ert nya hem! Ni kommer ingå i en bostadsrättsförening vilket ger både en styrka och trygghet i att ni gemensamt förvaltar era hus och förening, men med samma frihet som en husägare, med tillhörande tomt.

ERT PANGHUS, STEG FÖR STEG

1. INTRODUKTIONSMÖTE
När ni bestämt er för att flytta in i ett av våra hus är ni välkomna på ett första introduktionsmöte. Vi går igenom ritningar och standarden för husen och ni får en inredningskatalog med bilder på olika inredningsval. Mötet avslutas ofta med att ett upplåtelseavtal tecknas.
2. INREDNINGSMÖTE
För att kunna göra dina slutgiltiga val kan det vara skönt att få se materialen i verkligheten. Det ordnar vi om så önskas och du kan även få möjlighet att prata med vår inredare som kan gå igenom valmöjligheterna och vägleda er. Ni får också reda på hur ni gör för att göra era val, när i tiden dessa måste vara gjorda och kostnaden.
3. BYGGPLANERING
Nu börjar vi tillverka husen i vår fabrik och gör en detaljerad tidplan.
4. BYGGSTART
Byggnationen sker i flera steg:

Infrastruktur
De nya vägarna till huset ska byggas. Oftast placeras vatten, avlopp, el, tele och data i vägen, så det är mycket som ska samordnas. Vi ombesörjer såklart hela denna del.

Grundläggning
Varje område där vi bygger kräver sin grundläggningsmetod. Vi gör en geoundersökningen som anger vilken metod som passar bäst i just ert område. Våra hus byggs på en platsgjuten, isolerad betongplatta.

Stomresning
Våra stommar byggs i vår toppmoderna fabrik i Litauen. Varje hus byggs för hand, inomhus, med svenska material. Husen grundmålas och ges en strykning i fabriken. Leveransen sker via lastbil med lyftkran. När stomelementen är på plats tar det endast några dagar att montera ihop delarna och vi har ett färdigt skal, det vi kallar torrt hus.

Invändig byggnation
När stommen är monterad startar de invändiga arbetena. Innerväggar reglas, golv läggs, kök monteras, rör för vatten, avlopp, el och ventilation dras, badrum kaklas och hela huset målas.

Utvändiga arbeten
Det måste vara varmare än 5 grader under hela dygnet för utvändig målning. Om ni flyttar in på vintern kan det innebära att vi kommer tillbaka under våren och målar huset. Huset är grundmålat i fabrik, så det är tekniskt ingen fara med att vänta med sista strykningen.

Finplanering
För att snabbt få en trädgårdsyta som ni kan gå på, rullar vi ut en gräsmatta. Med enkel skötsel rotar den sig snart. Vi planterar också häckar med snabbväxande plantor som passar jordtypen i området. Vi försöker alltid välja häckplantor som behåller bladen långt in på hösten.

5. BESIKTNING
Våra hus besiktigas av en oberoende besiktningsman. Eftersom det är bostadsrättsföreningen som är byggherre och beställare, så närvarar de vid besiktningen. Vid tillträdet går vi på Panghus igenom besiktningsprotokollet med dig och kontrollerar att allt är som det ska. Om något mot förmodan behöver åtgärdas sätter vi snabbt upp en plan för detta.
6. TILLTRÄDESTID
3 månader innan tillträde får du en skriftlig kallelse per mail med datum för tillträde.
7. GARANTIBESIKTNING
Alla nyproducerade hus rör på sig lite. De små rörelserna kan i vissa fall föra med sig mindre sprickbildningar i materialet. Det betyder inte på något vis att huset byggts med en dålig metod utan bara att marken som huset står på har tryckts ihop av husets tyngd. Den här typen av rörelser minskar och brukar vara försumbara efter två år. Därför kommer besiktningsmannen tillbaka två år efter att du tillträtt din bostad för att återigen besiktiga din bostad.

Vill du ha mer information om respektive projekt?

Pin It on Pinterest